Warsztaty z kreatywności i pracy metodą projektu

W dniach 7-8 listopada br. odbyły się dwudniowe warsztaty, dla rady pedagogicznej NSP „Źródła” w Skierniewicach, z kreatywności i pracy metodą projektu Fundacji Destination Imagination Polska.

Udział w szkoleniu pozwolił na rozwinięcie wśród biorących w nim udział nauczycieli kreatywności, przedsiębiorczości i organizacji pracy, twórczego i krytycznego myślenia oraz zespołowego rozwiązywania problemów przez pracę metodą projektu. Podczas warsztatów wykorzystano metody i narzędzia największego programu edukacyjnego w zakresie kreatywności i innowacyjności – Destination Imagination, który powstał aby wspierać zdolności dzieci i młodzieży oraz wspomagać nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji w zakresie pracy z uczniami. Program jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę ciągłego rozwoju, kształcenia i dopasowania narzędzi pracy, jakimi posługują się nauczyciele, a w efekcie również dzięki temu ich uczniowie, do ciągle zmieniającego się środowiska edukacyjnego. Celem spotkania było merytoryczne wsparcie pedagogów i nauczycieli w ich codziennej pracy, poprzez pokazanie nowych kierunków, w których zmierza edukacja współczesnych uczniów, dostarczenie nowych, innowacyjnych narzędzi i metod pracy oraz inspirowanie do działań i wyzwań nowoczesnej szkoły.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu „Od kryzysu do sukcesu – podnoszenie jakości oświaty poprzez rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych niezbędnych w życiu i pracy nauczyciela”. Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Napisano w Aktualności

Nasze aktualne projekty

Do prawidłowego funkcjonowania serwisu nasza strona jak większość innych witryn wykorzystuje pliki cookies. Korzystamy z nich aby ułatwić Państwu korzystanie z serwisu.