Od kryzysu do sukcesu – podnoszenie jakości oświaty poprzez rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych niezbędnych w życiu i pracy nauczyciela

Spośród wielu pytań stawianych we współczesnej szkole wyłania się jedno najważniejsze: jaką obrać strategię kształcenia, aby rozwijać w szkole kompetencje kluczowe, takie jak kreatywność, komunikatywność, współpraca w grupie, gotowość do podejmowania nowych wyzwań, a więc postawy i umiejętności, które będą w przyszłości decydować o sukcesie jednostki? Pytanie to jest aktualne szczególnie teraz, kiedy uczniów, rodziców, pedagogów, dyrektorów i organy prowadzące szkoły, odpowiedzialne za organizację ich pracy, dotykają skutki pandemii COVID-19. Kryzys dotyczy braku zaufania do efektów zdalnej edukacji, obaw o uczniów z trudnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także jakości komunikacji i skutecznej współpracy na odległość. Chcąc zmierzyć się z tymi problemami, w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r., Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła” realizuje projekt pn. „Od kryzysu do sukcesu – podnoszenie jakości oświaty poprzez rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych niezbędnych w życiu i pracy nauczyciela”.

Celem projektu jest podniesienie jakości oświaty i przeciwdziałanie skutkom kryzysu szkoły spowodowanego pandemią, poprzez wzmocnienie funkcji edukacyjnej i wychowawczej szkoły, obejmującej rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli.

Projekt realizowany jest w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Źródła” im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach i polega na udziale nauczycieli pracujących w szkole w całorocznym programie „Kompetencje relacyjne” oraz uczestniczeniu w dwudniowych warsztatach Fundacji Destination Imagination Polska z zakresu rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i zespołowego rozwiązywania problemów przez pracę metodą projektu.

Planowane rezultaty projektu to m.in.: wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe metody i narzędzia pracy projektowej, rozwinięcie zdolności komunikacyjnych, w tym dialogu opartego na empatii, zorganizowanie w szkole Tygodnia Kompetencji Społecznych oraz wypracowanie szkolnych zasad pracy dla zespołów klasowych 1-3 i 4-8 w postaci dokumentu „Dobre praktyki edukacyjne”.

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Napisano w Aktualności

Nasze aktualne projekty

Do prawidłowego funkcjonowania serwisu nasza strona jak większość innych witryn wykorzystuje pliki cookies. Korzystamy z nich aby ułatwić Państwu korzystanie z serwisu.