O Fundacji

Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „ŹRÓDŁA” powstała w kwietniu 2013 r. z inicjatywy małżeństw, które chcą stworzyć przyjazne środowisko dla rozwoju dzieci i wzrastania całych rodzin.

Do naszych podstawowych zadań należą wspieranie rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci, promowanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych, ochrona rodziny jako wartości bezcennej oraz integrowanie środowiska lokalnego.

Aby realizować nasze cele postanowiliśmy:

–  otworzyć Niepubliczną Szkołę Podstawową z edukacją zróżnicowaną i spersonalizowaną;

– organizować inicjatywy mające na celu pogłębianie więzi małżeńskich oraz wspieranie rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci.

Nasze dzieła:

– organizacja warsztatów NAWIGACJA W RODZINIE

Jest to projekt skierowany do małżonków pragnących pogłębić więź i relacje rodzinne. Osią warsztatów jest dwugodzinny film, zrealizowany z udziałem znanych autorytetów z różnych dziedzin życia rodzinnego.
Uczestnicy warsztatów pracują na podstawie wyświetlanych konferencji oraz posługując się opracowanym przez psychologów arkuszem indywidualnym ćwiczeń. Jest to świetna możliwość przyjrzenia się sobie i swojej rodzinie.

– organizacja SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 Jest to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „ŹRÓDŁA” z edukacją zróżnicowaną i spersonalizowaną

 Szkoła ŹRÓDŁA ma wspierać rodziców w wychowaniu i edukacji dziecka zgodnie z chrześcijańską wizją osoby ludzkiej, akcentując niezwykłą wartość i  niepowtarzalną indywidualność każdego dziecka oraz zwracając w tej misji uwagę na konieczność współodpowiedzialności i zaangażowania całej wspólnoty szkolnej.

Opierając się na pedagogicznym założeniu, iż od pewnego momentu dziewczęta i chłopcy uczą się i rozwijają inaczej, a co za tym idzie potrzebują innego podejścia w szkole, proponujemy dostosowanie technik i metod dobranych do potrzeb obu płci.

Podstawą pracy dydaktyczno-wychowawczej jest indywidualny kontakt z uczniem i jego rodzicami. Każda rodzina ma swojego własnego opiekuna, z którym ustala indywidualną ścieżkę rozwoju dziecka.

Zobacz: Zarząd Fundacji

statut fundacji

1. Klauzula ogólna: https://idpo.pl/klauzula.php?id=MzU3XzNfMzM1

2. Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego: https://idpo.pl/klauzula.php?id=MzU4XzRfMzM1

3. Klauzula informacyjna w zw. z korzystanie z FB: https://idpo.pl/klauzula.php?id=MzU5XzVfMzM1

Nasze aktualne projekty

Do prawidłowego funkcjonowania serwisu nasza strona jak większość innych witryn wykorzystuje pliki cookies. Korzystamy z nich aby ułatwić Państwu korzystanie z serwisu.