Zarząd

Zarząd Fundacji Na Rzecz Wspierania Rodziny „ŹRÓDŁA” w Skierniewicach jest organem wykonawczo-zarządzającym Fundacji.

W skład zarządu wchodzą:

  • Szymon Adamala – prezes
  • Konrad Siek – wiceprezes
  • Joanna Brudnowska – członek zarządu
  • Teresa Bibik – członek zarządu
  • Marek Caban – członek zarządu