Fundacja i Szkoła „Źródła” – parada Święta kwiatów 2013

Skierniewice, 14.09.2013