Zapraszamy na warsztaty!

 


Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „ŹRÓDŁA”

zaprasza nauczycieli i rodziców na kolejną edycję warsztatów

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Założenia programu opierają się na teorii pedagogicznej wychowania bez porażek Thomasa Gordona. Program adresowany jest bezpośrednio do dorosłych i realizowany w wymiarze 40 godzin dydaktycznych. Ukończenie warsztatów potwierdzone jest uzyskaniem zaświadczenia.

Koszt uczestnictwa w warsztatach 180zł/osoby

(80 zł dla rodziców uczniów NSP „Źródła”).

Terminy spotkań: 27.04, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06.

Zapisy pod numerem telefonu 730 450 260 do dnia 15.04.2019 r.

Informacje o programie na stronie: www.ore.edu.pl, http://fundacjazrodla.pl/nasze-projekty/szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow/

Warsztaty odbywają się w ramach realizacji zadania publicznego „Promocja i ochrona zdrowia” współfinansowanego ze środków Miasta Skierniewice.

Napisano w Aktualności

Nasze aktualne projekty

Do prawidłowego funkcjonowania serwisu nasza strona jak większość innych witryn wykorzystuje pliki cookies. Korzystamy z nich aby ułatwić Państwu korzystanie z serwisu.