Kompetencje relacyjne

W sobotę 12.06 zakończyło się ostatnie z sześciu spotkań w ramach trwającego od stycznia szkolenia „Kompetencje relacyjne” dla kadry pedagogicznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach. Treści jakie nauczyciele odkrywali i zgłębiali podczas cyklu spotkań stanowią fundament dla edukacji opartej na wartościach takich jak godność, szacunek i otwartość na dialog i zrozumienie drugiego człowieka.

Dzięki pracy nad poczuciem własnej wartości, relacjami, zaufaniem, odpowiedzialnością osobistą i przywództwem, nastąpiło wzmocnienie funkcji edukacyjnej i wychowawczej naszej szkoły, obejmującej rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli. To był czas wzajemnego słuchania się, rozwijania współpracy w zespole, zdobywania umiejętności komunikacyjnych. 
W szkoleniu, w ramach którego kadra uczestniczyła w 68 godzinach zajęć warsztatowych, wzięło udział ponad dwadzieścia osób – nauczycieli, wychowawców i tutorów szkolnych.  
Szkolenie zrealizowano w ramach projektu „Od kryzysu do sukcesu – podnoszenie jakości oświaty poprzez rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych niezbędnych w życiu i pracy nauczyciela”. Projekt jest finansowany z Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Napisano w Aktualności

Nasze aktualne projekty

Do prawidłowego funkcjonowania serwisu nasza strona jak większość innych witryn wykorzystuje pliki cookies. Korzystamy z nich aby ułatwić Państwu korzystanie z serwisu.