JAK WSPIERAĆ DZIECI I MŁODZIEŻ BY CHRONIĆ I POMAGAĆ W ROZWOJU

21 września br. w Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach odbyła się Konferencja pt. „Jak wspierać dzieci i młodzież by chronić i pomagać w rozwoju”. Spotkanie odbyło się z okazji VIII Tygodnia Wychowania i towarzyszyło mu motto „W poszukiwaniu drogi”. Uczestnicy spotkania zastanawiali się więc jak towarzyszyć młodemu człowiekowi w tym trudnym zadaniu, jakim jest odkrywanie swojej drogi, swojego powołania i jak wspierać go w dzisiejszym, pełnym wyzwań, szans, możliwości ale i zagrożeń świecie.

Pierwszą prelegentką konferencji była pani Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, redaktor portalu dla młodzieży pytam.edu.pl. W swoim wystąpieniu „Etapy rozwoju dziecka a edukacja seksualnaporuszyła bardzo ważny dziś temat zagrożeń w harmonijnym rozwoju młodego człowieka. Wymieniła tu trzy obszary: po pierwsze seksualizacja, która redukuje osobowość i tożsamość młodego człowieka jedynie do sfery jego płciowości. Po drugie pornografia, która uprzedmiotawia człowieka, niszczy zdrowe i prawidłowe więzi międzyludzkie, a także bardzo często uzależnia. I po trzecie permisywna edukacja seksualna wg standardów WHO, które stawiają sobie za główny cel nauczenie młodzieży używania antykoncepcji, a jeśli zawiedzie, sięgania po środki wczesnoporonne lub poddania się aborcji, co ostatecznie ma katastrofalne skutki dla młodzieży. Np. dane z 2008 r. wskazują na 7 tysięcy legalnych aborcji wśród nastolatek w 9-milionowej Szwecji podczas gdy w 38-milionowej Polsce, gdzie obowiązuje edukacja seksualna typu A, czyli wychowanie do abstynencji seksualnej, zanotowano 42 legalne aborcje nastolatek. W Polsce od lat obserwujemy też najniższą w Europie liczbę zakażeń wirusami HIV i HPV wśród młodych dziewcząt.

Ważną częścią tego wystąpienia było przedstawienie konkretnych działań, które stanowią antidotum na omawiane zagrożenia. Są to m.in.: dobra edukacja medialna, która pozwoli młodym ludziom mądrze korzystać z mediów, wspieranie dzieci i młodzieży w budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie, czy właściwa edukacja seksualna wpisująca tę sferę życia w szerszy kontekst pozostałych wymiarów człowieczeństwa (ciało, umysł, emocje, duchowość, relacje).

Pan Kamil Zwierz, wiceprezes zarządu Fundacji Centrum Życia i Rodziny, zaprezentował z kolei różnego rodzaju działania fundacji podejmowane w celu ochrony wartości życia i rodziny oraz przedstawił uczestnikom ogólnopolski program wspierający działania wychowawcze dla szkół „Szkoła przyjazna rodzinie”. Po przerwie kawowej, odbyły się warsztaty multimedialne „Nawigacja w rodzinie”. W czasie tych interaktywnych warsztatów uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania: „Czy potrafię słuchać? Czy moje dziecko jest uzależnione od internetu/telewizji? Jakim językiem miłości mówię ja a jakim mój współmałżonek/moje dziecko?”. Prezentowane filmy i wypowiedzi znanych autorytetów z różnych dziedzin życia rodzinnego, dawały do myślenia i pobudzały do refleksji nad własną postawą wychowawczą, nad relacjami w rodzinie a także pozwalały uświadomić sobie, które dziedziny wymagają naszej szczególnej uwagi, naprawy, uzdrowienia.

Konferencja została zorganizowana przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodziny „ŹRÓDŁA”, we współpracy z parafią NSNMP w Skierniewicach, przy wsparciu finansowym Miasta Skierniewice.

Dziękujemy p. Agnieszce i Markowi Caban za poprowadzenie konferencji.

T.B.

Napisano w Aktualności

Nasze aktualne projekty

Do prawidłowego funkcjonowania serwisu nasza strona jak większość innych witryn wykorzystuje pliki cookies. Korzystamy z nich aby ułatwić Państwu korzystanie z serwisu.